41. České a slovenské endoskopické dny

41. České a slovenské endoskopické dny

41. české a slovenské endoskopické dny

4.4.2019
Akutní endoskopie a akutní stavy v gastroenterologii

08:30-10:30 - Úvod kongresu, Hradského přednáška a 1. blok

Zahájení: M. Lukáš, S. Rejchrt, J. Záň, M. Huorka, A. Tichá

 1. blok - Akutní stavy
  Předsedající: T. Hucl, O. Urban, E. Veseliny

  1. Záň: Hradského přednáška: Diferenciální diagnostika stenóz žlučových cest
  2. Zavoral: Cizí tělesa
  3. Veselíny: Kaustická poranění jícnu a žaludku
  4. Kunčák: Akutní ERCP
  5. Hucl: Endoskopická léčba komplikací akutní pankreatitidy
 2. blok - Akutní krvácení, 11:00-13:00

  Předsedající: J. Záň, S. Rejchrt, P. Falt

  1. Rejchrt: Nevarikózní krvácení do horní části GIT
  2. Špičák: Variceální krvácení
  3. Kopáčová: Krvácení do střední části GIT
  4. Falt: Krvácení do dolní části GIT
  5. Vítek: Antiagregační a antikoagulační léčba v digestivní endoskopii
 3. blok – Komplikace v endoskopii, 14:30-16:00

  Předsedající: M. Kopáčová, P. Vítek, Z. Zelinková

  1. Zelinková: Komplikace analgosedace a diagnostické endoskopie
  2. Pekárek: Komplikace endoskopické polypektomie, EMR a ESD
  3. Urban: Komplikace EUS a ERCP
  4. Cyrany: Komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie
 4. blok - Videomaraton, 16:30-18:00, 90 min

  Přesedající: J. Martínek, R. Keil, B. Pekárek

  1. Lukáš: Novinky v endoskopické terapii IBD
  2. Keil: Role ERCP u akutních traumat pankreatu
  3. Martínek: Možnosti a limitace terapeutické endoskopie v horní části zažívacího traktu
  4. - 23. Videokazuistiky