41. České a slovenské endoskopické dny

41. České a slovenské endoskopické dny

41. české a slovenské endoskopické dny

Vážení kolegové,
dovolte nám přivítat vás na 41. českých a slovenských endoskopických dnech, které se uskuteční 4. dubna 2019 v Praze. Jedná se o mimořádný ročník, ve kterém se naše endoskopické dny stanou součástí mezinárodního třídenního kongresu ESGE Days. Toto bylo možné díky velké vstřícnosti slovenských kolegů, neboť letošní ročník se měl uskutečnit na Slovensku. Jejich spolupráce si velmi vážíme a věříme, že nadále posílí dobré vztahy mezi českými a slovenskými gastroenterology.

Endoskopická společnost pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) pořádá v Praze druhý ročník kongresu ESGE Days. Obě národní gastroenterologické společnosti se staly oficiálními partnery kongresu, který má ambici stát se nejvýznamnější vzdělávací akcí v oblasti gastrointestinální endoskopie na světě. Všichni čeští a slovenští přednášející budou součástí mezinárodní části kongresu, ve kterém budou hrát aktivní roli a umožní tak zásadní zviditelnění české a slovenské gastroenterologie ve světě. Stejně tak všichni účastníci národního kongresu se mohou účastnit celého mezinárodního programu.

Konference bude probíhat v průběhu 3 dnů, ve 12 paralelních sekcích a bude zahrnovat kompletní problematiku gastrointestinální endoskopie a příbuzných oborů. Významnou součástí kongresu budou přenosy živě prováděných endoskopických výkonů. Výkony budou provádět špičkoví endoskopisté z celého světa společně s místními endoskopisty v pražském IKEMu, odkud bude probíhat jejich přenos do kongresového centra. Provádění endoskopických výkonů v Praze je významnou poctou pro českou a slovenskou endoskopii a výjimečnou příležitostí k prezentaci místního pracoviště a odborníků ve světě.

Součástí konference bude také elektronická posterová sekce, diskusní fóra, mezinárodní znalostní soutěž pro mladé endoskopisty a praktické hands-on kurzy. Při nich bude účastníkům nabídnuta praktická výuka mnoha endoskopických výkonů na počítačových, plastikových a zvířecích modelech.

Samotné endoskopické dny budou jednodenním kongresem. Jejich hlavním tématem bude urgentní endoskopie a komplikace v endoskopii. Jeden blok kongresu se bude tradičně věnovat vidokazuistikám. Tradiční Hradského přednášku přednese prim. Jozef Záň na téma diferenciální diagnostiky biliárních stenóz. Ve dvou sesterských sekcích nás čekají prezentace z řady endoskopických pracovišť. Nebudou chybět obědová satelitní symposia, tentokrát věnovaná pankreatobiliární endoskopii a idiopatickým střevním zánětům. Společenský večer bude společný s účastníky mezinárodního kongresu a uskuteční se ve velkém sále Kongresového centra Praha v 18 hod. Kulturu našich zemí bude reprezentovat cimbálová muzika z Moravy.

Věříme, že nás čeká mimořádně zajímavý a poučný kongres.

Doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
Prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

4.4.2019
Akutní endoskopie a akutní stavy v gastroenterologii

08:30-10:30 - Úvod kongresu, Hradského přednáška a 1. blok

Zahájení: M. Lukáš, S. Rejchrt, J. Záň, M. Huorka, A. Tichá

 1. blok - Akutní stavy
  Předsedající: T. Hucl, O. Urban, E. Veseliny

  1. Záň: Hradského přednáška: Diferenciální diagnostika stenóz žlučových cest
  2. Zavoral: Cizí tělesa
  3. Veselíny: Kaustická poranění jícnu a žaludku
  4. Kunčák: Akutní ERCP
  5. Hucl: Endoskopická léčba komplikací akutní pankreatitidy
 2. blok - Akutní krvácení, 11:00-13:00

  Předsedající: J. Záň, S. Rejchrt, P. Falt

  1. Rejchrt: Nevarikózní krvácení do horní části GIT
  2. Špičák: Variceální krvácení
  3. Kopáčová: Krvácení do střední části GIT
  4. Falt: Krvácení do dolní části GIT
  5. Vítek: Antiagregační a antikoagulační léčba v digestivní endoskopii
 3. blok – Komplikace v endoskopii, 14:30-16:00

  Předsedající: M. Kopáčová, P. Vítek, Z. Zelinková

  1. Zelinková: Komplikace analgosedace a diagnostické endoskopie
  2. Pekárek: Komplikace endoskopické polypektomie, EMR a ESD
  3. Urban: Komplikace EUS a ERCP
  4. Cyrany: Komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie
 4. blok - Videomaraton, 16:30-18:00, 90 min

  Přesedající: J. Martínek, R. Keil, B. Pekárek

  1. Lukáš: Novinky v endoskopické terapii IBD
  2. Keil: Role ERCP u akutních traumat pankreatu
  3. Martínek: Možnosti a limitace terapeutické endoskopie v horní části zažívacího traktu
  4. - 23. Videokazuistiky